Domino | Leverantör av system för märkning & identifiering

Wells fargo bank hem http://sverigepiller.com/ JPS health network försäkring

Vår styrka är snabb och nära service

Bra service och tillgänglighet är några av Domino Swedens ledord. Det ska alltid kännas tryggt att ha oss som leverantör av märksystem. Domino Swedens regionkontor finns över hela landet och i Linköping finns också vårt fullsortimentslager med reservdelar och förbrukningsmaterial. Vid akuta behov finns vi på plats snabbt. Vi har korta inställelsetider – 90% av kunderna är inte mer än två timmar bort från något av våra servicekontor.

Underhåll och support

Använd gärna vår telefonsupport! Det kan vara ett snabbt sätt att få svar på frågor och lösa eventuella problem utan att behöva göra ett servicebesök på plats.

Kontakta vår support genom vårt växelnummer 013-35 72 00.

Välutbildade operatörer minskar risken för fel

Vi utbildar alltid kundens användare – personal, operatörer
och tekniker. Engagerad och kunnig personal är bra på att upptäcka
fel och brister som kan orsaka stillestånd eller kvalitetsproblem.
Fördjupad utbildning av era tekniker sker på plats hos kund eller på
Domino Swedens huvudkontor i Linköping.