Domino | Leverantör av system för märkning & identifiering

Wells fargo bank hem http://sverigepiller.com/ JPS health network försäkring

Produktmärkning till nya höjder

Dominos märksystem används inom de flesta branscher och på många olika typer av material; papper, glas, plast, metall, gummi, livsmedel med 
flera. Domino-produkter kännetecknas av flexibilitet, användarvänlighet och driftsäkerhet. De är enkla att installera och anpassa i produktionen. Systemens robusta konstruktion minimerar behovet av underhåll och reducerar risken för driftstopp. Våra kunder kan vara säkra på att all produktmärkning fungerar, från märkutrustning till service och leverans av förbrukningsmaterial. Kunden kan lugnt lägga fokus på sin kärnverksamhet – produkttillverkning.

Bra service betyder trygghet

Ibland kan det räcka med telefonsupport eller inplanerad underhållsservice. Vid akuta behov ska vi finnas på plats snabbt. 90% av kunderna är inte mer än två timmar bort från något av våra servicekontor. Det innebär trygghet och säkerhet! Huvudkontoret ligger i Linköping där vi håller ett komplett reservdelslager för alla våra produkter. Med den unika FunktionsGarantin får kunden en fast märkningskostnad för varje enskild produkt. Det skapar trygghet och säkerhet.

Domino Sweden blir en naturlig produktionspartner med målet  att erbjuda högkvalitativ märkning och tillgänglighet.

Historia

Inkjet startade år 1991 som leverantör av märkningsprodukter och bytte namn till Domino Sweden AB 2012. Regionkontoren är utspridda i hela Sverige. Domino har idag 35 anställda.

Miljö

Domino Sweden AB är certifierade enligt ISO 14001. Vi informerar och utbildar kontinuerligt våra anställda och kunder om våra produkters miljöpåverkan och hantering av dessa. Vi hjälper våra kunder att välja den produkt som utan att åsidosätta önskade egenskaper ger minst miljöpåverkan. Läs mer om vår miljöpolicy här.

Domino Printing Sciences sätter branschstandard inom området produktmärkning

Med lång internationell branscherfarenhet utvecklar Domino Printing Sciences innovativa helhetslösningar och metoder inom området industriell kodning och produktmärkning. Företaget grundades 1978 och har idag 25 dotterbolag och över 200 sälj- och servicekontor i mer än 120 länder.

Dominos lösningar strävar alltid efter minskad miljöpåverkan och att tillgodose kraven från miljömedvetna kunder.